Vad innebär franchising?
Definition: "Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärsverksamhet."
affärkoncept Franchising

Ett företag som nyttjar franchising drar nytta av ett stort företags alla fördelar, men kan bibehålla familjeföretagets personliga prägel och service. Det innebär en kombination av den egne företagarens effektivitet och det stora företagets stordriftsfördelar.

Franchising är idag mycket vanligare än många tror. De flesta känner till att McDonald´s, Burger King, 7-Eleven, Pressbyrån, Polarn & Pyret, The Phone House m.fl. är franchiseföretag. Däremot är det kanske mindre känt att företag som till exempel IKEA, Posten, Coop Konsum, H&M, Lindex och MAX (hamburgerestauranger) också har franchisetagare. Några andra kända svenska franchisekedjor är O’Learys, Waynes Coffee, Statoil, JC, Kahls The och Kaffehandel, Naked Juice Bar, Arken Zoo, Skandiamäklarna mfl.

Varför franchising?

Anledningar till att välja franchising som samarbetsform för sin expansion kan vara många. Några vanliga fördelar för franchisegivaren som kan lyftas fram är:

 • Lågt finansieringsbehov och delat risktagande
 • Expansion kan ske i snabbt tempo
 • Konceptet förverkligas på ett kontrollerat sätt
 • Självständiga och högt motiverade företagare
 • Förändringsimpulser kommer snabbt
 • Jämförelsematerial – benchmarking
 • Avsättning för egna produkter
 • Frigörande av kapital

Fördelar för franchisetagaren kan vara att få:

 • Tillgång till ett etablerat varumärke
 • Beprövad och fungerande affärsidé
 • Kommer snabbt igång, får:
  • Utbildning / starthjälp
  • Support / service
 • Nätverk/Kollegor
 • Finansieringslösningar
 • Stordriftsfördelar
 • Fokus på den lokala verksamheten/sälja


Franchise Academy är en del av Franchise Group som är Nordens ledande konsultföretag inom franchising.

Vi hjälper våra kunder att växa och öka sin lönsamhet genom att utveckla, etablera och effektivisera franchisekedjor.

Läs mer om oss på www.franchisegroup.se och www.franchisefinder.se

Vill du ha mer information om utbildningarna så klicka på "Kurser"
eller ta direktkontakt med Franchise Academy:
Stockholm tel. +46 8 464 75 00
Göteborg tel. +46 31 83 10 45
eller info@franchisegroup.se.